Ochrana osobných údajov

Sme spoločnosť Walachia, s.r.o., so sídlom Osvobození V 163, 763 16 Fryšták, IČO: 60720344 (ďalej len "my"), zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne oddiel C, vložka 16436., a ako správca spracovávame vaše osobné údaje.

Aké osobné údaje spracovávame.
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje.
Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:
- Nákup tovarov a služieb - v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
- Starostlivosť o zákazníkov - ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedanie / vyriešenie spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. Dopravcovi tovaru).

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch.
Plnenie a uzavretie zmluvy - veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Prenos osobných údajov tretím subjektom.
Doručenie tovaru - dopravcu by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu oi. Neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako je vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. Číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať, a ak nebol tovar uhradené vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať len na účely doručenia tovaru.

Ako dlho vaše údaje spracovávame.
V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.
V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenie vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že pošlete na emailovú adresu walachia@walachia.com email s textom "nezasielať" alebo zavoláte na našu infolinku dostupnú na tel. čísle +420 603 512 380.
Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Ako sú vaše osobné údaje zabezpečené.
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitia vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Vaše práva pri spracovaní osobných údajov.
Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo namietať alebo sťažnosť proti spracovávanie vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenie vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť "zabudnutý").